Aktiv Læring

Understøttende undervisning, hvor læring, bevægelse og teknologi går op i en højere enhed

Måske skal verdensdelene tegnes med kridt i skolegården, eller tabellernes hinkes? Aktiv Læring er EXAKTs online portal, som giver dig uanede muligheder for at forene leg, læring og bevægelse. Tag børnene med på en stafet helt efter eget ønske.
Et antal akrylskilte med QR-koder fungerer som poster, der tilsammen danner en stafet. Men stafettens indhold har vi ikke defineret. Det får I selv lov til.

Det er derfor kun fantasien, der sætter grænser for, hvad posternes indhold er. Indholdet kan tilpasses præcis, så det passer til fag, formål og aldersgruppe – ingen er for unge eller for gamle. Samtidig kan indholdet ændres igen og igen, så der hele tiden skabes nye muligheder for opgaver.

Kan bruges af alle

Aktiv Læring er selvfølgelig oplagt til skoler, men er også meget velegnet til de mindste – lav eksempelvis små videoer med øvelser til at træne børnenes motorik, små opgaver med årstiderne eller noget andet spændende, der arbejdes med i dagtilbuddene.

Aktiv Læring er også oplagt til ældre- og specialsektoren, som ønsker at inddrage IT i læringsprocesser og rutiner. Her kan for eksempel samarbejdsøvelser og rutiner filmes, så brugerne får en visuel forklaring af opgaven. QR-skiltene er også anvendelige til at integrere bevægelse og IT. Mange brugere har fokus på at kombinere netop disse, for at aktivere både krop og indsigt.

Skal der på arbejdspladsen sættes fokus på bevægelse eller trivsel, er Aktiv Læring et perfekt redskab. Mobiltelefonen er altid ved hånden, så mens der tankes kaffe, kan dagens opgave scannes. Det kunne være 5 sprællemænd eller at læse ugens positive medarbejderhistorie.

Aktiv Læring er et ideelt redskab til at integrere bevægelse i skoletiden, så eleverne bliver sunde og glade samt lærer nye ting ved hjælp af IT.

Sæt trivsel, samarbejde og mobning på dagsordenen

Det er ikke kun i de boglige fag, at Aktiv Læring kan bruges. Vil I gøre en ekstra indsats på jeres skole eller institution, for at sikre trivsel og bekæmpe mobning, kan Aktiv Læring omhandle netop disse emner. Giv børnene mulighed for at arbejde med trivsel, samarbejde og mobning på en anden måde, end de er vant til gennem stafetter med fokus på samarbejde og trivsel. Det bliver både sjovere og mere lærerigt, når de skal bevæge sig rundt og bruge smartphones eller tablets.

Den billigere og mere fleksible løsning

Aktiv Læring fås også som en løsning, hvor du selv udskriver QR-koderne, som fungerer som poster. Disse poster kan du laminere, så de er lette at tage med, når klassen skal på udflugt. På den måde kan du let og hurtigt danne en stafet, lige hvor du er – inde som ude. Du sparer penge ved at udlade akrylskiltene, samtidig med, at skiltene er mere fleksible at håndtere. Løsningen hedder Aktiv Læring – ”print selv”.

Alle fordelene

  • Nem forberedelse: Lav stafetterne, som du gerne vil have dem ved hjælp af alternative læringsmetoder. Du kan online hente QR-koderne som pdf’er, så der er mulighed for at bruge dem andre steder end på acrylskiltene. Hent også skabeloner til svarark, hvis posten har en facitliste.
  • En god vikar: Klargør stafetten online og lad vikaren sætte eleverne eller brugerne i gang uden problemer. På denne måde kommer I ikke bagud med jeres forløb. Aktiv Læring er også ideel som værktøj ved pludselig sygdom.
  • Læringsstile: Aktiv Læring tilgodeser alle læringsstile og giver ideel mulighed for at aktivere den visuelle, den taktiske, den auditive og den kinæstetiske modtager. Muligheden for at inddrage video- og lydmateriale giver planlæggeren mulighed for at bruge genkendeligt materiale, både fra gamle film, radio eller nye YouTube klip.
  • Forberedelsessider: Til alle skilteserier er der 5 ekstra forberedelsessider online, hvor der kan aktiveres indhold på. Her kan du forberede indhold til senere brug. På én forberedelsesside kan du sagtens lave 5, 10 eller flere stafetposter.
  • Værktøj i den understøttende undervisning: Det er et perfekt værktøj til at knytte flere fag sammen gennem forskellige læringsaktiviteter. Elevernes sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel kan styrkes gennem den understøttende undervisning. De ældre elever kan f.eks. inddrages i udarbejdelsen af poster til fælles stafetter – dette giver endnu en helt ny vinkel på den understøttende undervisning.

PDF downloadDownload Aktiv Læring kataloget med vejledning her

PDF downloadDownload vejledningen her

Dette får du i en pakke

Med Aktiv Læring får I et login til en online portal. Det er fra portalen, at QR-kodernes indhold defineres med tekst, billeder eller video. Derudover får I enten 5, 10, 20 eller 30 skilte med hver deres unikke QR-kode samt et baseskilt, hvorfra eksempelvis stafettens formål og forløb defineres eller grupper inddeles.
Skiltene produceres i fem farveserier, således at der eksempelvis kan knyttes en farvekode til fagområde eller alderstrin.

 

Aktiv Læring fås i 4 forskellig farver, og i pakker med op til 30 skilte + startpost.

 

Uanset hvilken løsning du vælger, er der selvfølgelig fri telefon- og mailsupport, inden for vores normale åbningstider.